GIỚI THIỆU DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

Khi một doanh nghiệp cần một khóa học về sale, họ sẽ tìm trên thị trường các công ty chuyên đào tạo về sale, tương tự như vậy khi họ cần các khóa học về tài chính, họ sẽ tìm các công ty chuyên đào tạo về tài chính… Và cứ như vậy…GCCI đi theo hướng thật khác biệt, nơi mà dù bạn là chủ doanh nghiệp hay trưởng phòng nhân sự thì cũng hoàn toàn tin tưởng để dùng GCCI như một nhà thầu đào tạo và song hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp. Hãy quên đi tư tưởng đào tạo manh mún, đào tạo là cả một quá trình, và nhiệm vụ của bạn chỉ là: TÌM MỘT NHÀ THẦU TỐT NHƯ GCCI

ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA CHÚNG TÔI

Đào tạo theo quy trình RPES

Nghiên cứu (Research) – Thực hiện (Process) – Đánh giá (Evaluation) – Hỗ trợ (Sup- port) là mô hình đào tạo được áp dụng cho từng dự án và thể hiện sự chuyên nghiệp và tính hiệu quả của đào tạo.

Chú trọng thay đổi tư duy người đọc

Mọi chương trình đào tạo của GCCI đều quan tâm và dành thời lượng cho việc thay đổi tư duy về vấn đề được đào tạo. GCCI quan niệm rằng, khi đóng não, mọi kiến thức trở nên vô nghĩa

Đo lường được kết quả

Kết quả đầu ra của khoá học luôn ứng dụng được vào thực tiễn và có thể lượng hoá thành giá trị kinh tế.

Đem lại lợi ích ba bên

Khoá học luôn đem lại lợi ích cho HỌC VIÊN – DOANH NGHIỆP – ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO hướng tới dịch vụ đào tạo bền vững và xuyên suốt

Đối tượng đào tạo và thị trường mục tiêu

01. Nhân viên mới

02. Chuyên viên phòng ban

03. Trưởng các phân xưởng

04. Cán bộ thăng chức

05 Quản lí cấp trung

06. Giảng viên nội bộ

07. Cấp lãnh đạo

08. Chủ doanh nghiệp

09. Sinh viên và giới trẻ

10. Các cá nhân khao khát học hỏi và hoàn thiện bản thân

Các thị trường được hướng tới
 
Loại hình và phương pháp đào tạo
Đào tạo theo lớp

Đào tạo kết hợp với huấn luyên (TRAINING + COACHING)

Các chương trình đào tạo kết hợp với sự theo dõi, kèm cặp sau đào tạo theo lộ trình hàng tuần/tháng tuỳ theo đề án nhằm đảm bảo học viên vận dụng tốt lý thuyết đã học vào thực tế công việc hàng ngày của mình. Phương pháp này giúp cho chương trình đào tạo đạt được hiệu quả tối đa.