CÁC DỊCH VỤ THUẾ – KẾ TOÁN

Dịch vụ tư vấn thuế - kế toán thuế sau thành lập

Lợi ích:

 • Tư vấn kịp thời và hoàn thiện thủ tục cho doanh nghiệp sau khi thành lập theo đúng đối tượng khách hàng: các doanh nghiệp, văn phòng đại diện chuẩn bị hoặc vừa mới thành.

Nội dung dịch vụ:

 • Làm tờ khai thuế môn bài;
 • Mua chữ ký số và đăng ký kê khai online;
 • Liên hệ với ngân hàng và đăng ký nộp thuế điện tử;
 • Hỗ trợ mở tài khoản và thông báo số tài khoản với cơ quan chức năng;
 • Làm công văn gửi thuế đối với doanh nghiệp/ Văn phòng mới thành lập;
 • Dịch vụ phát hành hóa đơn lần đầu;
 • Đăng ký mã số thuế cá nhân lần đầu;
 • Tư vấn cho đơn vị mới thành lập để tuân thủ tốt chính sách thuế, kế toán;
Dịch vụ tư vấn kế toán hàng tháng / quý

Lợi ích:

 • Gói dịch vụ giúp cho các doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí nhân sự cho bộ phận “kế toán thuế” tại công ty.

Đối tượng khách hàng:

 • Các doanh nghiệp vừa và nhỏ không nhất thiết phải có nhân viên kế toán thuế toàn thời gian tại công ty.

Nội dung dịch vụ:

 • Kiểm tra các hoá đơn chứng từ hàng tháng/quý;
 • Email cho khách hàng về các lỗi phát sinh hoặc rủi ro tiềm tàng;
 • Nhập liệu vào phần mềm kế toán;
 • Lên sổ sách tổng hợp và chi tiết;
 • Làm báo cáo thuế theo quy định;
 • Lên báo cáo tài chính hàng năm;
 • Tư vấn bổ sung hoàn thiện chứng từ;
 • Tư vấn về chi phí và doanh thu.
Dịch vụ đại lý thuế cho tổ chức

Lợi ích:

 • Đại diện hợp pháp cho các chủ doanh nghiệp để thực hiện các thủ tục về thuế, ký thay cho khách hàng trên các báo cáo và trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.

Đối tượng khách hàng:

 • Các doanh nghiệp muốn uỷ thác trách nhiệm về thủ tục thuế, đặc biệt là các đối tượng có yếu tố nước ngoài như: công ty có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

Nội dung dịch vụ:

 • Kê khai thuế: thay mặt đơn vị làm các thủ tục kê khai thuế theo quy định, ký trên các báo cáo thuế thay cho khách hàng
 • Quyết toán thuế: đại diện đơn vị trực tiếp đón tiếp đoàn thuế và giải trình số liệu
 • Hoàn thuế: làm các thủ tục hoàn thuế cho các đơn vị, đặc biệt là các doanh nghiệp nằm trong khu chế xuất
 • Chốt thuế chuyển quận: làm các thủ tục chốt số liệu với cơ quan thuế tại quận/huyện hiện tại để chuyển sang quận/huyện mới
 • Đóng/mở mã số thuế: làm các thủ tục đóng/mở mã số thuế cho doanh ng- hiệp/văn phòng đại diện khi cần đóng cửa, giải thể hoặc hoạt động trở lại.
Dịch vụ tư vấn hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ

Lợi ích:

 • Gói dịch vụ giúp khách hàng xây dựng hệ thống kế toán ổn định, minh bạch và chặt chẽ nhằm hỗ trợ Ban giám đốc nắm bắt thông tin và ra các quyết định tài chính kịp thời, chuẩn xác.

Đối tượng khách hàng:

 • Các doanh nghiệp đang gặp vướng mắc về hệ thống tài chính kế toán hoặc đang tái cơ cấu, mở rộng quy mô, hay bộ phận kế toán lộn xộn, chồng chéo.

Nội dung dịch vụ:

 • Xây dựng sơ đồ bộ máy kế toán;
 • Xây dựng nội dung công việc cho từng vị trí kế toán;
 • Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ;
 • Xây dựng sơ đồ phối hợp với phòng kế toán và quy trình làm việc trong công ty;
 • Xây dựng cơ chế kiểm soát tài chính nội bộ.
Dịch vụ đại lý thuế cho cá nhân

Lợi ích:

 • Đại diện hợp pháp cho các cá nhân để thực hiện các thủ tục về thuế, ký thay cho khách hàng trên các báo cáo và trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.

Đối tượng khách hàng:

 • Các cá nhân có nhiều nguồn thu nhập như nghệ sĩ, ca sĩ, MC, diễn viên, giảng viên, tư vấn viên tự do, chuyên gia hoặc các cá nhân nước ngoài tại Văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Nội dung dịch vụ:

 • Mở/điều chỉnh mã số thuế cá nhân
 • Kê khai thuế thu nhập cá nhân
 • Quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Dịch vụ soát sét sổ sách kế toán

Lợi ích:

 • Gói dịch vụ giúp các chủ doanh nghiệp yên tâm về số liệu kế toán luôn chính xác và kịp thời.

Đối tượng khách hàng:

 • Doanh nghiệp có bộ phận kế toán nhưng nghiệp vụ còn yếu hoặc thường xuyên thay đổi.

Nội dung dịch vụ

 • Kiểm tra các nghiệp vụ hạch toán do kế toán khách hàng cung cấp;
 • Soát xét các tờ khai, báo cáo do kế toán lập;
 • Kiểm tra sự khớp đúng giữa chứng từ và phần mềm nhập liệu;
 • Tìm ra các sai sót và tư vấn hoàn thiện sổ sách kế toán;
 • Hướng dẫn kế toán cách khắc phục sai sót ;
 • Tư vấn các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong quá trình hoạt động