HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN

hành chính – nhân sự
 • Đào tạo quản lý nhân sự
 • DISC – nhận diện tính cách và quản lý con người
 • Chính sách và hệ thống thang bảng lương
 • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
 • Kĩ năng phỏng vấn tuyển dụng
 • Kĩ năng quản lý hợp đồng, tài liệu
Tài chính & Kế toán
 • CFO – giám đốc tài chính
 • Tài chính dành cho lãnh đạo
 • Kiến thức thuế dành cho lãnh đạo
 • Phân tích báo cáo tài chính
Mua bán – Xuất nhập khẩu
 • Quản lý chuỗi cung ứng (SCM)
 • Nghiệp vụ logistic
 • Nghiệp vụ kê khai hải quan
 • Nghiệp vụ thương mại
 • Quy định về mua sắm và đấu thầu

Tiếp thị và bán hàng

 • CCO – giám đốc kinh doanh
 • Năng lực giám sát bán hàng

Kĩ thuật và chuyên môn sâu

 • Theo đặt hàng đặc thù của từng dự án