Dịch Vụ Dọn Dẹp Sổ Sách Hàng Năm

Khi DN của các bạn gặp phải những vấn đề sau đây, nên sử dụng ngay Dịch vụ rà soát dọn dẹp sổ sách kế toán của GCCI chúng tôi:

 • Doanh nghiệp bạn đang chuẩn bị quyết toán thuế, khi sử dụng dịch vụ dọn dẹp rà soát sổ sách kế toán giúp tránh được lỗi không đáng có, giảm tối thiểu các khoản thuế bị truy thu và phạt chậm nộp
 • Doanh nghiệp có hệ thống chứng từ lộn xộn, mất mát, sắp xếp chưa hợp lý hợp lệ, chứa nhiều sai xót
 • Số liệu đầu ra và đầu vào chưa trùng khớp nhau dẫn đến thiếu minh bạch có thể bị phạt, truy thuế lớn
 • Hệ thống kế toán thiếu chuyên nghiệp, sổ sách kế toán chứa nhiều sai xót do chưa kịp cập nhật thông tư, nghị định mới nhất
 • Kế toán mới chuyển đi hay kế toán doanh nghiệp bạn còn thiếu kinh nghiệm, chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp…

Nội dung dịch vụ dọn dẹp sổ sách hàng năm

 • Kiểm tra rà soát toàn bộ hệ thống kế toán của doanh nghiệp;
 • Kiểm tra sự phù hợp của các chứng từ kế toán;
 • Kiểm tra cách hạch toán các nghiệp vụ phát sinh;
 • Kiểm tra các khoản chi phí hợp lý và không hợp lý;
 • Kiểm tra việc lập và kê khai báo cáo thuế GTGT hàng tháng/quý;
 • Kiểm tra việc lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân;
 • Kiểm tra việc lập Báo cáo tài chính năm;
 • Điều chỉnh, bổ sung các sai sót chưa phù hợp với quy định của chính sách thuế và kế toán;
 • Tư vấn, xử lý các chi phí chưa hợp lý;
 • Nhập lại số liệu kế toán của năm, phân bổ chi phí, hạch toán theo đúng chuẩn mực;
 • Thiết lập lại số sách kế toán, báo cáo thuế theo đúng quy định của các luật thuế và kế toán;
 • Thực hiện điều chỉnh các báo cáo thuế khi có sai lệch;

Chúng tôi sẽ đại diện doanh nghiệp giải trình hồ sơ quyết toán năm. Giữ vai trò là nhân viên kế toán của doanh nghiệp đứng ra trực tiếp giải trình với cơ quan thuế về các vấn đề liên quan đến sổ sách kế toán đã thực hiện.

Rất hân hạnh được hợp tác với quý doanh nghiệp!

GCCI- Dẫn lối thành công!

Để lại lời nhắn