[FECON] KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG VÀ GIAO TIẾP TẠO QUAN HỆ HIỆU QUẢ – KHÓA 2

Công ty Fecon là nhà thầu , nhà đầu tư uy tín theo chuẩn quốc tế, sở hữu năng lực xuất sắc về nền móng và công trình ngầm… GCCI vinh dự được hợp tác với công ty Fecon trong các chương trình đào tạo Kỹ năng đàm phán thương lượng và giao tiếp tạo […]

Những quy định mới của chính sách thuế tháng 07/2020

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI CỦA CHÍNH SÁCH THUẾ THÁNG 7/2020   A/ VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG: Về thuế GTGT đối với hoạt động giảng dạy của trường mầm non công lập. Tổng cục Thuế có công văn số 1938/TCT-CS ngày 13/05/2020 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế. Theo […]

[FECON] ĐÀO TẠO KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG VÀ GIAO TIẾP TẠO QUAN HỆ HIỆU QUẢ

             GCCI rất vinh dự khi được hợp tác với công ty Fecon thực hiện các khóa đào tạo nội bộ hàng năm để nâng cao kỹ năng cho nhân viên và các cấp quản lý của công ty Fecon. Và hữu xạ tự nhiên hương, chương trình đào tạo […]