Tag Archives: tư duy

KHÓA HỌC KỸ NĂNG TƯ DUY PHẢN BIỆN

Với sự xuất hiện của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ đang thay đổi cách chúng ta làm việc – và các kỹ năng của công nhân sẽ cần phải bắt kịp với những thay đổi này. Với sự tiến bộ của trí tuệ nhân tạo, máy tính ngày càng thông […]