Tag Archives: sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội

KHÓA HỌC KỸ NĂNG HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC (MENTORING)

Chương trình đào tạo được tổ chức tại Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa – Sở kế hoạch đầu tư Hà nội vào ngày 29/11/2019. Khóa học diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ, để lại rất nhiều cảm xúc dành cho các học viên cũng như BTC của GCCI. […]