Tag Archives: hướng dẫn công việc

KHÓA HỌC KỸ NĂNG HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC (MENTORING)

Chương trình đào tạo được tổ chức tại Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa – Sở kế hoạch đầu tư Hà nội vào ngày 29/11/2019. Khóa học diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ, để lại rất nhiều cảm xúc dành cho các học viên cũng như BTC của GCCI. […]