Tag Archives: hướng dẫn công việc

TỔNG KẾT KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC (MENTORING) TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI

Chương trình đào tạo được tổ chức tại Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa – Sở kế hoạch đầu tư Hà nội vào ngày 29/11/2019. Khóa học diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ, để lại rất nhiều cảm xúc dành cho các học viên cũng như BTC của GCCI. […]