Tag Archives: E-Learning trong doanh nghiệp

Triển khai hệ thống E-Learning trong doanh nghiệp hiệu quả?

E- learning đang dần trở thành xu hướng đào tạo trong thời đại 4.0 hiện nay. Đối với nhiều đơn vị, việc đào tạo tập trung (inhouse) gặp nhiều khó khăn bất cập như: 📌 Học viên phân tán ở nhiều cơ sở, việc tập hợp đào tạo tại chỗ gây tốn kém chi phí đi […]