Tag Archives: Đào tạo doanh nghiệp

KHÓA HỌC KỸ NĂNG TRỢ GIẢNG CHUYÊN NGHIỆP

Bạn có thực sự hiểu vai trò của người trợ giảng trong đào tạo? Chắc hẳn trong số các bạn khi nghe về công việc trợ giảng, ngay trong đầu sẽ nảy ra ý nghĩ đây là một công việc chuẩn bị các giấy tờ cho đào tạo cũng như hỗ trợ giảng viên các […]

Triển khai hệ thống E-Learning trong doanh nghiệp hiệu quả?

E- learning đang dần trở thành xu hướng đào tạo trong thời đại 4.0 hiện nay. Đối với nhiều đơn vị, việc đào tạo tập trung (inhouse) gặp nhiều khó khăn bất cập như: 📌 Học viên phân tán ở nhiều cơ sở, việc tập hợp đào tạo tại chỗ gây tốn kém chi phí đi […]