Tag Archives: công cụ cải tiến

TỔNG KẾT KHÓA HỌC “7 LÃNG PHÍ SẢN XUẤT & CÔNG CỤ CẢI TIẾN”

Bất kỳ một đơn vị nào khi sản xuất, kinh doanh đều hướng tới lợi nhuận. Lợi nhuận là mục tiêu để hoạt động và tồn tại của mỗi doanh nghiệp. Lợi nhuận của doanh nghiệp gắn liền với chi phí sản xuất, chất lượng sản phẩm, doanh thu, khách hàng … Ai cũng biết […]