Tag Archives: cải tiến dây chuyền sản xuất

Khóa học “7 lãng phí sản xuất & 7 công cụ cải tiến”

Gánh nặng về chi phí luôn là bài toán đau đầu để duy trì hoạt động đối với mọi doanh nghiệp. Việc loại bỏ các “lãng phí” sẽ giúp các doanh nghiệp tăng hiệu quả sản xuất. Tuy nhiên, để làm sao để tìm ra các lãng phí đó và xử lý như thế nào?