GIỚI THIỆU DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

Khi một doanh nghiệp cần một khóa học về sale, họ sẽ tìm trên thị trường các công ty chuyên đào tạo về sale, tương tự như vậy khi họ cần các khóa học về tài chính, họ sẽ tìm các công ty chuyên đào tạo về tài chính… Và cứ như vậy…GCCI đi theo hướng thật khác biệt, nơi mà dù bạn là chủ doanh nghiệp hay trưởng phòng nhân sự thì cũng hoàn toàn tin tưởng để dùng GCCI như một nhà thầu đào tạo và song hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp. Hãy quên đi tư tưởng đào tạo manh mún, đào tạo là cả một quá trình, và nhiệm vụ của bạn chỉ là: TÌM MỘT NHÀ THẦU TỐT NHƯ GCCI.

ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA CHÚNG TÔI

Đào tạo theo quy trình RPES:

Chú trọng thay đổi tư duy người đọc:

Đo lường được kết quả:

Đem lại lợi ích ba bên:

Đối tượng đào tạo và thị trường mục tiêu:

01. Nhân viên mới

02. Chuyên viên phòng ban

03. Trưởng các phân xưởng

04. Cán bộ thăng chức

05 Quản lí cấp trung

06. Giảng viên nội bộ

07. Cấp lãnh đạo

08. Chủ doanh nghiệp

09. Sinh viên và giới trẻ

10. Các cá nhân khao khát học hỏi và hoàn thiện bản thân

Các thị trường được hướng tới:

Loại hình và phương pháp đào tạo

ĐÀO TẠO THEO LỚP

ĐÀO TẠO KẾT HỢP VỚI HUẤN LUYỆN( TRAINING + COACHING )

Các chương trình đào tạo kết hợp với sự theo dõi, kèm cặp sau đào tạo theo lộ trình hàng tuần/tháng tuỳ theo đề án nhằm đảm bảo học viên vận dụng tốt lý thuyết đã học vào thực tế công việc hàng ngày của mình. Phương pháp này giúp cho chương trình đào tạo đạt được hiệu quả tối đa.