GCCI – Kế hoạch để tổ chức các khóa đào tạo cho người khuyết tật.

Với mong muốn được đóng góp xây dựng đất nước và chia sẻ hỗ trợ với những khó khăn của người khuyết tật, GCCI đang xây dựng kế hoạch để tổ chức các khóa đào tạo cho người khuyết tật.

Để thực hiện tốt và nhân rộng chương trình, GCCI kêu gọi sự hỗ trợ giúp đỡ từ các doanh nghiệp, cá nhân, các tổ chức phi chính phủ cho hoạt động này. Chương trình hướng tới các nội dung chính như sau:

1. Đối tượng đào tạo

Đối tượng mà GCCI sẽ tiếp nhận để đào tạo là những cá nhân có đủ các yếu tố sau:

– Là người có khuyết tật hoặc bị hạn chế các vận động bằng chân

– Có trí tuệ và các vận động về tay bình thường

– Mong muốn được học nghề để sống có ích

– Chăm chỉ, trung thực  và có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt

2. Nội dung đào tạo

GCCI sẽ tập trung đào tạo cho các học viên như trên các chương trình đào tạo từ thấp đến cao, đảm bảo sau khi hoàn thành chương trình, các học viên có thể tự tin trở thành một kế toán viên ở những vị trí nhất định.

3. Thời gian đào tạo

Thời gian đào tạo tùy thuộc vào trình độ của từng học viên. GCCI sẽ lên chương trình cho từng nhóm học viên có trình độ tương ứng.

4. Địa điểm đào tạo

GCCI sẽ đào tạo ngay tại văn phòng công ty hoặc địa điểm khác do nhà tài trợ hỗ trợ.

5. Liên hệ

Mọi thông tin liên hệ về cách đăng ký tham dự, đề xuất hợp tác, tài trợ xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Công ty TNHH tư vấn và đào tạo GCCI

Điện thoại: 04.355 05 175 (gặp Ms Huyền)

Để lại lời nhắn