Dịch vụ về thuế, kế toán

Thực thi các thủ tục về thuế là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp (DN). Tuy nhiên, trong cơ chế hiện nay, để tồn tại và phát triển các DN đều phải chịu áp lực về nhiều mặt. Các văn bản quy phạm pháp luật (VBPL) nói chung, lĩnh vực thuế nói riêng phức tạp và thay đổi thường xuyên khiến DN mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu, nắm bắt và áp dụng một cách kịp thời, đúng đắn.

dich-vu-ke-toan

Thực thi các thủ tục về thuế là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp (DN). Tuy nhiên, trong cơ chế hiện nay, để tồn tại và phát triển các DN đều phải chịu áp lực về nhiều mặt. Các văn bản quy phạm pháp luật (VBPL) nói chung, lĩnh vực thuế nói riêng phức tạp và thay đổi thường xuyên khiến DN mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu, nắm bắt và áp dụng một cách kịp thời, đúng đắn. Việt Nam vẫn thuộc nhóm các nước doanh nghiệp phải tiêu tốn nhiều thời gian nhất để đáp ứng các yêu cầu và hoàn tất các thủ tục về thuế do những thủ tục thuế phức tạp, nhiêu khê. Hơn nữa, sự phức tạp của các VBPL đôi khi dẫn đến các DN hiểu sai, áp dụng sai dẫn đến vi phạm pháp luật về thuế và phải chịu các chế tài ảnh hưởng đến nguồn tài chính, uy tín và sự phát triển bền vững của DN.

Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng, GCCI hiện đang triển khai nhiều gói dịch vụ tư vấn thuế linh hoạt và phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng như:

Gói dịch vụ Setup (mã: C-ST)

–    Lập hồ sơ khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới
–    Tư vấn và cập nhật các chính sách thuế hiện hành áp dụng cho loại hình doanh nghiệp của khách hàng
–    Tư vấn các thủ tục hành chính về thuế
–    Đưa ra giải pháp quản lý thuế, sổ sách, lưu giữ chứng từ của doanh nghiệp

Gói dịch vụ Monthly (mã: C-MT)

–    Lập hồ sơ khai thuế GTGT, thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp hàng tháng, quý…
–    Tư vấn sổ sách kế toán thuế
–    Quyết toán thuế hàng năm
–    Thực hiện nộp thuế qua mạng hoặc trực tiếp (theo nhu cầu của doanh nghiệp)
–    Soát xét các khoản chi phí và doanh thu ảnh hưởng đến số thuế sẽ phải nộp của doanh nghiệp
–    Quản lý rủi ro về thuế
–    Gửi thư quản lý hàng tháng để thông tin những vấn đề còn tồn động và đề xuất phương án giải quyết cho doanh nghiệp
–    Đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan thuế
–    Lập kế hoạch thuế từng tháng cho doanh nghiệp

Gói dịch vụ NetTax (mã C-IT)

–    Tư vấn, xây dựng nghiệp vụ khai thuế trực tuyến
–    Xây dựng và hỗ trợ triển khai quy trình khai thuế trực tuyến
–    Đào tạo cán bộ, nhân viên công ty, chi nhánh về nghiệp vụ và quy trình kê khai thuế trực tuyến
–    Hỗ trợ và giải đáp vướng mắc trong quá trình thực hiện
–    Soát xét định kỳ nhằm đảm bảo việc khai thuế qua mạng của doanh nghiệp được ổn định.

Gói dịch vụ Case (mã C-CT)

Tư vấn và lập hồ sơ hoàn thuê, quyết toán thuế, miễn thuế, giảm thuế, xin ưu đãi thuế… cho doanh nghiệp. Tùy thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp, công ty sẽ gửi bản đề xuất cung cấp dịch vụ với nội dung phù hợp.
Gói dịch vụ PIT (mã I-IT)
Tư vấn, lập hồ sơ và trực tiếp thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho từng đối tượng khách hàng cá nhân theo yêu cầu.

Để lại lời nhắn