Những công việc phải làm của kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp

Bạn đang phân vân hoặc chưa nắm chắc những công việc mà kế toán tổng hợp phải làm trong doanh nghiệp. Kế toán ANZ xin đưa ra những gợi ý để các bạn tham khảo :
– Kiểm tra hóa đơn chứng từ hợp lý, hợp lệ
– Kiểm tra định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
– Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
– Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
– Theo dõi quản lý việc trích khấu hao TSCĐ, phân bổ công cụ dụng cụ

– Kê khai  các loại thuế theo từng tháng, từng quý, và tờ khai thuế cuối năm, quyết toán thuế cuối năm
– Theo dõi, quản lý công nợ trong doanh nghiệp.

– Tập hợp doanh thu và chi phí phát sinh trong từng kỳ để lên báo cáo chi tiết

– Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

– In sổ chi tiết và sổ tổng hợp của doanh nghiệptheo qui định.
– Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
– Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
– Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán cho cấp trên khi có yêu cầu.
– Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán.
– Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến
– Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

Tùy theo từng công ty và mô hình kinh doanh nên công việc mà mỗi kế toán tổng hợp phải đảm đương những yêu cầu khác nhau. Và để hoàn thành tốt vị trí kế toán tổng hợp thì đương nhiên bạn phải am hiểu sâu sắc các nghiệp vụ kế toán, kỹ năng đối chiếu, phân tích, tính toán giá thành và các giải pháp kế toán tối ưu, biết vận dụng thành thạo các luật. Ngoài ra bạn còn phải biết sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính thông thường.

Để lại lời nhắn