KHÓA HỌC KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG

Khoá học:

 

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN VÀ THƯƠNG LƯỢNG HIỆU QUẢ

Mục tiêu khoá học:

Sau khoá học, học viên:

 • Tự tin trong đàm phán và thương lượng với khách hàng, với đồng cấp, với người khác
 • Thấu hiểu và nhận điện được tâm lý đối phương trong đàm phán từ đó lựa chọn cách đàm phán hiệu quả
 • Hiểu được bản chất thật sự của đàm phán từ đó trở thành người đàm phán đạt nhiều lợi ích nhất
 • Nắm được nền tảng đàm phán LIM, BATNA, ZOPA
 • Hiểu quy trình đàm phán và các kỹ năng cần thiết trong từng bước quy trình đàm phán cụ thể
 • Dùng các giá trị khác để đàm phán nhằm đạt giá trị cao nhất về tiền bạc
 • Thực hành được trong một số tình huống đàm phán điển hình liên quan công việc và cuộc sống

Đối tượng:

 • Nhân viên, quản lý
 • Những người quan tâm hoặc gặp khó khăn trong đàm phán, thương lượng.

Thời lượng: 01-02 ngày/khoá từ 8h-17h00

Nội dung:       

Phần 1- Tổng quan về đàm phán và thương lượng

 • Khái quát về đàm phán
 • Các khái niệm về đàm phán
 • Mô hình cân bằng trong đàm phán
 • Phương thức và dạng người trong đàm phán
 • Mục tiêu trong đàm phán
 • Khái niệm LIM, ZOPA, BATNA trong đàm phán
 • Các nguyên tắc trong đàm phán

Phần 2- Các yếu tố ảnh hưởng trong đàm phán

 • Mô thức và tình huống trải nghiệm
 • WIIFM

Phần 3- Kỹ năng đàm phán và thương lượng

 • Xây dựng BATNA trong đàm phán
 • Đàm phán và chốt hẹn quan điện thoại
 • Đàm phán trực diện
 • Quy trình đàm phán hiệu quả
 • Kỹ năng khai thác thông tin trong đàm phán
 • Kỹ năng biến đàm phán cứng thành đàm phán mềm
 • Kỹ năng thuyết trình thuyết phục trong đàm phán
 • Các miền giá trị trong đàm phán và cách áp dụng
 • Thực hành tình huống đàm phán thực tế

Phần 4- Từ lý thuyết đến thực tế

 • Tổng kết khoá học
 • Kế hoạch hành động

Phương pháp dào tạo:

 • Các học viên sẽ tham gia theo tư cách các đội tham gia các hoạt động thi đấu với nhau nhằm đúc kết những điều quan trọng, tăng tính trải nghiệm và lấy chính học viên là trung tâm
 • Học viên thực hành thông các tình huống tương tác và giảng viên và những người khác góp ý

Để lại lời nhắn