NÂNG CAO KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO CHO TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT – LEADER

Tổ trưởng sản xuất là người trực tiếp tham gia và quản lý điều hành tại xưởng sản xuất, có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo khối lượng. Việc nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho các tổ trưởng sản xuất, người trực tiếp thúc đẩy tăng năng suất và tiết kiệm chi phí được coi là một khâu đột phá của quá trình phát triển nhân lực trong doanh nghiệp sản xuất.

 

Khóa học: “NÂNG CAO KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO CHO TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT – LEADER” – Một chiến lược nhân sự hoàn hảo, không thể thiếu chương trình đào tạo cho các Tổ trưởng sản xuất hoàn thiện kỹ năng về năng lực quản lý, lãnh đạo… Bởi Tổ trưởng sản xuất, Leader chính là nơi tác động trực tiếp đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, thu nhập cũng như năng suất, chất lượng sản phẩm.  Thông qua khóa đào tạo này, các học viên sẽ được đào tạo, thực hành giải quyết tình huống trong công tác tổ chức sản xuất; các kỹ năng tương tác, phối hợp sản xuất giữa nhà máy, phân xưởng, dây chuyền sản xuất… đồng thời được hướng dẫn áp dụng các công cụ quản lý sản xuất tiên tiến vào thực tiễn công việc quản lý sản xuất tại doanh nghiệp.

Vai trò của tổ trưởng sản xuất là rất quan trọng trong việc đảm bảo ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo khối lượng và tiến độ thời gian giao hàng đúng theo hợp đồng, đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, đảm bảo hạn chế tối đa những sai xót trong quá trình sản xuất cũng như vận chuyển… Chính vì vậy, việc nâng cao kỹ năng quản lý cho các tổ trưởng sản xuất, những người trực tiếp thúc đẩy tăng năng suất và tiết kiệm chi phí được coi là một sự đột phá của nhà lãnh đạo trong quá trình phát triển nhân lực trong doanh nghiệp sản xuất.

Nghiên cứu được tâm lý cũng như nắm bắt được nhu cầu đào tạo nội bộ của các doanh nghiệp, GCCI tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao kỹ năng lãnh đạo cho tổ trưởng sản xuất – Leader”, với đối tượng tham gia là các tổ trưởng, phó tổ trưởng sản xuất.

Mục tiêu của khóa học nhằm giúp các tổ trưởng sản xuất, leader hiểu rõ các nguyên tắc trong công tác tổ chức sản xuất, cung cấp kỹ năng tương tác giữa nhân viên, phối hợp sản xuất giữa các bộ phận, phân xưởng, dây chuyền sản xuất… ; Áp dụng các công cụ quản lý sản xuất tiến tiến vào thực tiễn công việc quản lý sản xuất tại doanh nghiệp

Khóa học được đội ngũ chuyên gia, giảng viên của GCCI thiết kế nhằm giúp các doanh nghiệp đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý có đủ trình độ và năng lực góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bạn!.

Để lại lời nhắn