FRESH STAFF – ĐÀO TẠO NHÂN LỰC VÀ PHÁT TRIỂN

Nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định sự phát triển của bất kỳ Doanh nghiệp, tổ chức nào. Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ với việc áp dụng những máy móc hiện đại đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao trình độ của đội ngũ nhân lực với chất lượng cao.

Chất lượng đội ngũ nhân lực là một trong những yếu tố quyết định hàng đầu để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, giúp các doanh nghiệp đứng vững và phát triển mạnh mẽ. Chính vì vậy cần có các chương trình đào tạo chọn lọc nhân viên có tiềm năng cao, sẽ không hiệu quả nếu phát triển “nhầm người”, dẫn đến mọi công sức đều đổ sông đổ biển.

Khóa đào tạo FRESH STAFF đáp ứng hoàn tòan được yêu cầu cũng như mong muốn của doanh nghiệp khi muốn phát triển và chọn lọc nguồn nhân sự tiềm năng cho doanh nghiệp.

Các nhà chuyên môn của GCCI trước hết sẽ có quá trình tiếp xúc doanh nghiệp để tìm hiểu về mục tiêu, chiến lược của doanh nghiệp trong thời gian tới, tập trung hoạt động ở lĩnh vực nào để có kế hoạch đào tạo, xác định nhu cầu và mục tiêu thích hợp cả về số lượng và chất lượng cụ thể cho nhân sự từng phòng ban cũng như toàn công ty.

Sau khi các bài sát hạch được hoàn thành, đánh giá khách quan là việc quan trọng tiếp theo cần làm. Phân tích quá trình học tập của học viên, ý thức học tập, hoàn thiện các bài kiểm tra là yếu tố khách quan để nhận diện nhân viên có tiềm năng cao. Các tiêu chí đánh giá nhân viên:

Nguyện vọng: Nhân viên có thực sự muốn vươn lên một vị trí cao hơn và có thách thức lớn hơn không?

Khả năng: Nhân viên có sở hữu sẵn những năng lực cần thiết để đảm trách các vai trò trong tương lai không?

Dấn thân: Sự dấn thân đòi hỏi nhân viên có xem tổ chức, Doanh nghiệp như một nơi mà họ thực sự muốn gắn bó và phát triển nghề nghiệp, nhân viên tin tưởng tổ chức, những gì tổ chức đang theo đuổi và luôn muốn đứng dưới màu cờ sắc áo và sự phân công của tổ chức?

Hiểu được từng nhân viên cụ thể: Qua việc đánh giá và phân tích từng nhân viên, tìm hiểu rõ những gì tạo động lực và định hướng cho các nhân viên có tiềm năng cao. GCCI thiết kế các khoá học phù hợp để hỗ trợ giúp Ban giám đốc thực hiện đào tạo những kĩ năng cần thiết cho các vị trí đó, không những vậy, chúng tôi còn hỗ trợ khảo sát để ra báo cáo sau khoá học về năng lực của từng học viên đối với vị trí hiện tại. Chẳng hạn, nhân viên A có tố chất về quản lý phân xưởng, nhân viên B có khả năng về quản lý phân xưởng nhưng còn thiếu kĩ năng khích lệ động viên…

Các chương trình đào tạo có nét đặc thù riêng cho từng loại hình Doanh nghiệp, tổ chức sẽ phản ánh năng lực của từng nhân viên cụ thể cho Ban giám đốc. Ban giám đốc sẽ có những căn cứ tham khảo cho việc tuyển dụng, bổ nhiệm, cân nhắc mức lương phù hợp cho các học viên này. Đây là một công cụ chọn lọc nhân sự rất đắc lực cho Ban giám đốc đảm bảo tính khách quan, tránh được những mặt trái khi chỉ phụ thuộc vào Bộ phận nhân sự cho công việc này.

Các phương pháp về chọn lọc, đánh giá, tuyển dụng ứng viên đã qua kiểm chứng của GCCI đảm bảo rằng chúng tôi có thể nhận định được các ứng viên có tố chất và tài năng cùng các kỹ năng cần thiết để những đóng góp của cá nhân họ có thể góp phần làm gia tăng giá trị cho công ty bạn!

Để lại lời nhắn