GCCI đã được Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số 0105822825 có trụ sở tại Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo. Với đội ngũ chuyên gia từ Bắc tới Nam trên nhiều lĩnh vực thuế, kế toán-tài chính, quản trị, đầu tư, luật… chúng tôi cam kết đem tới dịch vụ tư vấn và đào tạo tốt nhất cho các doanh nghiệp, dự án, tổ chức và các cá nhân. Hãy để chúng tôi “DẪN LỐI THÀNH CÔNG” cho bạn!

Các lĩnh vực hoạt động chính và thế mạnh của chúng tôi:

Tư vấn quản lý
Dịch vụ về thuế, kế toán
Đào tạo, hỗ trợ giáo dục