Category Archives: Kế toán

Những quy định mới của chính sách thuế tháng 07/2020

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI CỦA CHÍNH SÁCH THUẾ THÁNG 7/2020   A/ VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG: Về thuế GTGT đối với hoạt động giảng dạy của trường mầm non công lập. Tổng cục Thuế có công văn số 1938/TCT-CS ngày 13/05/2020 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế. Theo […]

DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ

Dịch vụ báo cáo tào chính quản trị của GCCI sẽ thực hiện phân tích báo cáo tài chính, phân tích hoạt động kinh doanh, lập báo cáo đánh giá tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Khi sử dụng dịch vụ báo cáo tài chính quản trị của GCCI sẽ thực hiện toàn bộ các quá […]

Dịch vụ lập kế hoạch tối ưu thuế cho doanh nghiệp

Dịch vụ “Lập kế hoạch tối ưu thuế cho doanh nghiệp” của GCCI đảm bảo mang tới cho quý Công ty một giải pháp tổng thể về kế toán thuế. Theo đặc thù hoạt động kinh doanh của từng khách hàng, chúng tôi tư vấn kế hoạch thuế, phương án tổ chức công tác kế toán thuế, […]