Category Archives: Dịch vụ khác

[FREE] “MICROLEARNING – ĐIỂM CHẠM GẦN NHẤT CHO DOANH NGHIỆP” LINK ĐĂNG KÝ: http://gcci.com.vn/microlearning THỜI GIAN: 𝟗𝐡𝟎𝟎-𝟏𝟎𝐡𝟑𝟎, 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝟕 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟓/𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐦𝐞̂́𝐧! Covid đang làm thay đổi và gián đoạn mọi hoạt động của doanh nghiệp và hoạt động đào tạo cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó. Hẳn các anh/chị đang […]

DỊCH VỤ CHO THUÊ VĂN PHÒNG ẢO

Văn phòng ảo là một sự kết hợp hoàn hảo của việc vận hành một doanh nghiệp từ xa thông qua việc sử dụng một địa chỉ làm đại diện văn phòng kinh doanh. Phòng họp Sử dụng dịch vụ văn phòng ảo cho phép người dùng giảm chi phí thuê văn phòng truyền thống […]