Category Archives: Đào tạo

KỸ NĂNG TỪ CHỐI YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

‼ Bạn có sợ phải từ chối khách hàng? ‼ Bạn có bao giờ rơi vào trường hợp khách hàng yêu cầu làm những đầu mục công việc không nằm trong phạm vi công việc được nêu trong hợp đồng? ‼ Bạn có biết cách từ chối khách hàng mà vẫn khiến khách hàng cảm thấy thoải mái […]

KHÓA HỌC KỸ NĂNG TRỢ GIẢNG CHUYÊN NGHIỆP

Bạn có thực sự hiểu vai trò của người trợ giảng trong đào tạo? Chắc hẳn trong số các bạn khi nghe về công việc trợ giảng, ngay trong đầu sẽ nảy ra ý nghĩ đây là một công việc chuẩn bị các giấy tờ cho đào tạo cũng như hỗ trợ giảng viên các […]

KHÓA HỌC QUẢN TRỊ ĐÀO TẠO TRONG DOANH NGHIỆP

Thực tế, tại các doanh nghiệp, Quản trị đào tạo không đạt hiệu quả hoặc hiệu quả thấp. Điều này cho thấy việc thiếu sự chủ động trong đào tạo nhân sự tại doanh nghiệp dẫn đến quá trình đào tạo chưa mang lại hiệu quả cao nhất. Làm thế nào để xác định đúng […]