Author Archives: Lê Thu Hương

Những quy định mới của chính sách thuế tháng 07/2020

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI CỦA CHÍNH SÁCH THUẾ THÁNG 7/2020   A/ VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG: Về thuế GTGT đối với hoạt động giảng dạy của trường mầm non công lập. Tổng cục Thuế có công văn số 1938/TCT-CS ngày 13/05/2020 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế. Theo […]

[FECON] ĐÀO TẠO KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG VÀ GIAO TIẾP TẠO QUAN HỆ HIỆU QUẢ

             GCCI rất vinh dự khi được hợp tác với công ty Fecon thực hiện các khóa đào tạo nội bộ hàng năm để nâng cao kỹ năng cho nhân viên và các cấp quản lý của công ty Fecon. Và hữu xạ tự nhiên hương, chương trình đào tạo […]

[GOERTEK] KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG DẪN GIẢNG

Tiếp tục chuỗi đào tạo kỹ năng giảng dạy cho cán bộ quản lý và cán bộ đào tạo tại công ty Goertek. Khóa đào tạo Kỹ năng dẫn giảng đã diễn ra trong không khí vô cùng sôi nổi, hào hứng và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho GCCI cũng như các […]