Monthly Archives: Tháng Bảy 2020

[GOERTEK] KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG DẪN GIẢNG

Tiếp tục chuỗi đào tạo kỹ năng giảng dạy cho cán bộ quản lý và cán bộ đào tạo tại công ty Goertek. Khóa đào tạo Kỹ năng dẫn giảng đã diễn ra trong không khí vô cùng sôi nổi, hào hứng và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho GCCI cũng như các […]