Monthly Archives: Tháng Tư 2020

KỸ NĂNG TỪ CHỐI YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

‼ Bạn có sợ phải từ chối khách hàng? ‼ Bạn có bao giờ rơi vào trường hợp khách hàng yêu cầu làm những đầu mục công việc không nằm trong phạm vi công việc được nêu trong hợp đồng? ‼ Bạn có biết cách từ chối khách hàng mà vẫn khiến khách hàng cảm thấy thoải mái […]