KHÓA HỌC KỸ NĂNG TƯ DUY PHẢN BIỆN

Với sự xuất hiện của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ đang thay đổi cách chúng ta làm việc – và các kỹ năng của công nhân sẽ cần phải bắt kịp với những thay đổi này. Với sự tiến bộ của trí tuệ nhân tạo, máy tính ngày càng thông minh hơn và có khả năng thực hiện các nhiệm vụ trước đây do con người thực hiện, nhân viên sẽ cần phát triển các kỹ năng để giúp họ vượt trội hơn các máy móc như tư duy phê phán và sáng tạo. Một báo cáo năm 2016 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Tương lai của Việc làm, đã xếp Tư duy PHẢN BIỆN  là kỹ năng số hai cho lực lượng lao động trong tương lai. Tư duy PHẢN BIỆN là khả năng xác định, phân tích và đánh giá các tình huống, thông qua các quá trình suy nghĩ rõ ràng và hợp lý và hiểu mối liên hệ logic giữa ý tưởng và thông tin để hình thành phản ứng cho các vấn đề.

MỤC TIÊU

 • Trang bị cho các nhà quản lý các kỹ năng tư duy PHẢN BIỆN để đưa ra quyết định và giải quyết các vấn đề và phân tích thông tin hiệu quả.
 • Phát triển sự nhanh nhẹn của người quản lý bằng cách suy nghĩ nghiêm túc để đi sâu vào các vấn đề phức tạp
 • Nắm bắt các yêu cầu của tư duy phản biện
 • Xác định và thấu hiểu các lập luận của người khác
 • Áp dụng các kiến thức logic trong tranh luận và phân tích lập luận của đối phương
 • Biết cách bác bỏ các kiểu ngụy biện khi tranh luận, bảo vệ quan điểm của mình
 • Hiểu các rào cản đối với tư duy phản biện, biết cách quản lý cảm xúc cũng như biết cách rèn luyện tư duy phản biện hiệu quả

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

PHẦN 1: CÁCH THẤU HIỂU LẬP LUẬN CỦA NGƯỜI KHÁC

Phần 2: ĐÁNH GIÁ TƯ DUY CÁ NHÂN VÀ KHAI THÁC NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM TRONG LẬP LUẬN

Phần 3: PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG TƯ DUY PHẢN BIỆN

 • Phát triển ý thức và tư duy lập luận theo quá trình và mô hình
 • Tìm hiểu các kỹ thuật để suy nghĩ phù hợp có chủ ý khi xử lý các vấn đề kinh doanh và đưa ra quyết định
 • Đánh giá môi trường và xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và đưa ra giải pháp khả thi nhất bằng cách sử dụng các kỹ thuật và công cụ phù hợp để giải quyết nguyên nhân gốc rễ
 • Dự đoán và đưa ra giải pháp nhằm ngăn chặn những trở ngại trong tương lai

Phần 4: HÀNH ĐỘNG

 • Phát triển các giải pháp sáng tạo và khuyến khích các kỹ năng tư duy sáng tạo giữa các thành viên trong nhóm
 • Lập kế hoạch thực hiện và đánh giá giải pháp đã thực hiện

GIẢNG VIÊN

Chuyên gia Việt Nam và chuyên gia quốc tế từ Singapore

LIÊN HỆ

PHÒNG ĐẠO TẠO GCCI
Địa chỉ: VP26, Tầng 26 tòa nhà Sông Đà- Hà Đông, 110 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 04 – 73038338 |0963866290(Ms.Huong)|912646535 (Ms,Huyền)
Email : daotao.gcci@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *