Monthly Archives: Tháng Ba 2019

Công nghệ chuyển đổi số trong sản xuất

Sự tiến bộ của công nghệ, khoa học kỹ thuật, nhất là thành quả của cách mạng công nghiệp 4.0, đã và đang tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực sản xuất trong kinh doanh tại nhiều doanh nghiệp. Nhưng cơ hội thì luôn đi cùng thách thức, bởi nhiều doanh nghiệp ngày nay vẫn […]

KHÓA HỌC KỸ NĂNG TƯ DUY PHẢN BIỆN

Với sự xuất hiện của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ đang thay đổi cách chúng ta làm việc – và các kỹ năng của công nhân sẽ cần phải bắt kịp với những thay đổi này. Với sự tiến bộ của trí tuệ nhân tạo, máy tính ngày càng thông […]