Dịch vụ lập kế hoạch tối ưu thuế cho doanh nghiệp

Dịch vụ “Lập kế hoạch tối ưu thuế cho doanh nghiệp” của GCCI đảm bảo mang tới cho quý Công ty một giải pháp tổng thể về kế toán thuế. Theo đặc thù hoạt động kinh doanh của từng khách hàng, chúng tôi tư vấn kế hoạch thuế, phương án tổ chức công tác kế toán thuế, hướng dẫn nghiệp vụ kế toán thuế. Xử lý triệt để mọi vấn đề và khai thác tối đa các điểm có lợi của chính sách thuế hiện hành với hoạt động của doanh nghiệp, thông qua đó tối ưu thuế phải nộp.

 Dịch vụ “ Lập kế hoạch tối ưu thuế cho doanh nghiệp” được thực hiện như sau: 

1. Tiếp nhận yêu cầu tư vấn kế toán thuế của khách hàng, phân tích và đánh giá mức trọng yếu, đặc thù hoạt động, các thuận lợi và khó khăn.

2. Đề xuất phương án tư vấn và tổ chức công tác kế toán thuế cũng như xử lý các vấn đề tồn đọng hoặc vướng mắc (nếu có) trong thời gian 3 năm trở lại.

3. Lập kế hoạch triển khai dịch vụ tư vấn kế toán thuế và họp thống nhất với khách hàng

4. Thiết lập hợp đồng tư vấn và quy định cụ thể quyền lợi cũng như kết quả dự kiến trong công việc kế toán thuế của khách hàng sau khi tư vấn.

5. Cử nhân sự, chuyên gia tư vấn kế toán thuế thực hiện công việc theo kế hoạch

6. Khuyến cáo chính sách, khuyến cáo các sai lầm và biện pháp khắc phục cho khách hàng

7. Cung cấp biểu mẫu ứng dụng phục vụ cho việc kê khai thuế, hạch toán kế toán thuế, lập báo cáo quyết toán thuế và giải trình kế toán thuế

8. Nghiệm thu dịch vụ vụ kế toán thuế và cam kết giải trình kết quả khi có  thanh tra thuế

9. Hỗ trợ cập nhật chính sách, giải đáp vướng mắc trong quá trình hoạt động (12 tháng tiếp theo)

10. Giải đáp trực tiếp qua điện thoại, email các vướng mắc hoặc tình huống cần xử lý theo đặc thù.

Mọi ý thông tin cần tư vấn xin liên hệ Công ty Tư Vấn và Đào Tạo GCCI.

Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *